Tin tức

Là các tin tức , thông tin nóng hổi gồm  tin tức công ty đã và đang hoạt động cũng như các hoạt động truyền thông , thông tin báo chí của công ty . Đây là các hoàn động xã hội của công ty thiết kế nhà tại Đà Nẵng. Ngoài ra quý khách hàng có thể tham khảo các chuyên mục trong tin tức gồm : tuyển dụng , tin tức công ty, thông tin báo chía