fbpx

PHUN FOAM TẠI ĐÀ NẴNG

PHUN FOAM TẠI ĐÀ NẴNG :
– PHUN FOAM CÁCH NHIỆT
+ Phun foam cách nhiệt kho lạnh
+ Phun foam cách nhiệt mái tôn
+ Phun foam cách nhiệt tường
+ Phun foam chống nóng sân thượng
– PHUN FOAM CHỐNG THẤM
+ Phun foam chống thấm sàn mái
+ Phun foam chống thấm tường bao
+ Phun foam chống thấm vách ngăn
– PHUN FOAM CÁCH ÂM
+ Phun foam cách âm karaoke