CƠ CẤU TỔ CHỨC CÔNG TY THIẾT KẾ NHÀ TẠI ĐÀ NẴNG

icon-co-cau-to-chuc-cong-ty
icon cơ cấu tổ chức công ty

Cơ cấu tổ chức & nhân sự

1.     Cơ cấu tổ chức của công ty Cổ Phần Không Gian Đẹp

 Hội đồng quản trị:

– Chủ tịch hội đồng quản trị (Nguyễn Qúy Thảo) .

– Các ủy viên hội đồng quản trị.

Ban giám đốc Công ty:

– Tổng giám đốc công ty (Trương Công Lượng).

– Phó Tổng giám đốc (Nguyễn Thị Tuyết).

– Giám đốc xưởng xây lắp số 1 : Nguyễn Công Chức

– Giám đốc xưởng xây lắp số 1 : Võ Cẩn

Phòng ban chức năng:

+ Phòng Kế hoạch tổng hợp.

+ Phòng Kế toán tài vụ.

+ Phòng Thiết kế.

+ Phòng Tư vấn giám sát & Quản lý dự án.

+ Phòng Quản lý kỹ thuật.

+ Đội khảo sát.

+ VP đại lý Vật liệu xây dựng.

+ Đội thi công xây lắp.

2. Mô hình tổ chức

co cau to chuc 194

 

3. Tổ chức nhân sự

Công ty hiện tại có 15 cán bộ thuộc các chuyên ngành như sau:

+ Kiến trúc sư công trình:         02 người

+ Kiến trúc sư quy hoạch:         02 người

+ Kỹ sư xây dựng:                    04 người

+ Kỹ sư giao thông:                  02 người

+ Kỹ sư cấp thoát nước:           01 người

+ Kỹ sư kinh tế xây dựng:        01 người

+ Kỹ sư điện:                            01 người

+ Kỹ sư trắc địa:                       01 người

+ Kỹ sư địa chất công trình:     01 người

+ Kỹ sư thủy lợi:                       01 người

+ Kỹ sư lâm nghiệp đô thị:       01 người

+ Kỹ sư nông nghiệp:               01 người

+ Cử nhân kinh tế:                    01 người

+ Trung cấp kế toán:                 01 người

+ Trung cấp xây dựng:             02 người

Ngoài ra Công ty còn liên danh, liên kết với một số đơn vị tư vấn xây dựng trong và ngoài địa bàn tỉnh. Hợp đồng ngắn hạn, thiết lập đội ngũ cộng tác viên với một số chuyên gia có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng để thực hiện các công việc quan trọng trong những thời điểm cần thiết.

4. Bộ máy tổ chức

4.1. Ban giám đốc công ty:

– Tổng giám đốc công ty: Kts. Trương Công Lượng

– Phó tổng giám đốc công ty:  Nguyễn Thị Tuyết

4.2. Phòng kế hoạch tổng hợp:

– Trưởng phòng:  Nguyễn Qúy Thảo

4.3. Phòng kế toán tài vụ:

– Trưởng phòng:  Nguyễn Thị Tuyết

4.4. Phòng quản lý kỹ thuật:

– Trưởng phòng:  Ks. Nguyễn Minh Đức

4.5. Phòng tư vấn giám sát & tư vấn QLDA:

– Trưởng phòng:  Kts. Trương Công Lượng

4.6. Phòng thiết kế kiến trúc, quy hoạch:

– Trưởng phòng:  Kts. Trương Công Lượng

SẢN PHẨM KHUYẾN MÃI

-1%
-2%
3,150,000,000 
-1%
3,500,000,000 
-1%